Difúzně otevřená konstrukce

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE

Pro konstrukce dřevěných domů, které jsou tvořeny difúzně otevřenými konstrukcemi, je typická funkční fyzikální veličina – difúze.


Jedná se o mechanismus, který je schopen přes stěnu neustále transportovat molekuly v různé intenzitě a to oběma směry. Tento proces bývá často nazýván „schopností stěny dýchat“. Difúze sama o sobě nepřináší nic nového, výhodného. Ale pochopením jejích principů, návratem k přirozenosti je možné správnou volbou a řazením materiálů udělat z „difúze“ pomocnici, která pomáhá zajistit dlouhou životnost staveb s nadstandardními parametry stěny a zdravým vnitřním klimatem domova.

Aby tento mechanismus přinášel výhody, je bezpodmínečně nutné zajistit do dřevostavby přesné řazení přesně definovaných materiálů, jinak difúze způsobí spíše problémy a komplikace. Firma WOOD SYSTEM z těchto důvodů nabízí bezpečnou skladbu stěny ověřenou mnoha výpočty, exaktními zkouškami v laboratořích a především dlouholetými zkušenostmi, skladbu DIFUWALL.

Hlavním principem stěny je parobrzdná vrstva, která je tvořena jakostními OSB deskami. Její spoje musí být lepeny a parotěsně přelepeny kvalitním těsnícím materiálem. Je důležité zajistit neporušení parobrzdné vrstvy instalacemi v domě, proto pro dřevostavby s difuzně otevřenou konstrukcí používá WOOD SYSTEM instalační předstěny. Dalším materiálem je speciální jemná minerální izolace vložená mezi dřevěné KVH profily konstrukce. WOOD SYSTEM používá izolace bez chemických přísad formaldehydů či fenolů! Posledním a tím nejdůležitějším materiálem ve skladbě je dřevovláknitá izolace, která zajišťuje závěrečný transport molekul vody a odpaření do exteriéru. Zároveň je nosičem fasády, výborným zvukovým izolantem a také prvkem zpomalujícím tepelný tok stěnou v letních měsících.

Již uvedená zmínka návratu k přirozenosti znamená, že difúze provází již staletí všechny objekty jak zděné, tak především srubové a roubené stavby. A právě tak často obdivované klima srubů a roubenek si můžeme moderními difúzně otevřenými skladbami dopřát i u dnešních staveb. Protože to co tyto stavby spojuje, je právě difúze.
 

Charakteristické vlastnosti difúzně otevřených konstrukcí firmy WOOD SYSTEM:

 • nepoužívají parozábrany ani jiné fólie
 • velmi účinně brání úniku tepla
 • umožňují průchod vodní páry
 • jsou nepropustné pro vodu jako kapalinu
 • vyrovnávají vlhkost v interiérech
 • zajišťují dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
 • zajišťují velmi dobrou požární odolnost
 • zvyšují přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
 • jsou plně ekologické
 • konstrukce v zimním období vysychají
 • schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
 • jednodušší konstrukce (méně vrstev)