Pojištění stavby

POJIŠTĚNÍ STAVBY

Naše stavby jsou kvalitně pojištěny u renomovaných finančních společností.


Jedná se o:

  • pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu  platné po celém území České republiky, v základním rozsahu s limitem plnění 3 000 000,- Kč. Pojištění je sjednáno pro případ  právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi odpovídajícími výpisu z OR firmy WOOD SYSTEM
     
  • stavebně montážní pojištění platné pro celé území České republiky, které je sjednáno pro budovaná stavební a montážní díla (dřevostavby) prováděná na základě písemného smluvního vztahu - s maximální hodnotou budovaného díla 4 000 000.- Kč (s možností zvýšení pojištění nad stanovenou cenu díla). Pojištění se vztahuje na budované stavební dílo, stávající stavbu a okolní majetek, dále na staveniště a zařízení staveniště. Zahrnuje i pojištění přírodních katastrofických rizik.

    Certifikáty příslušných pojištění na vyžádání rádi doložíme.