Dřevostavby svépomocí

DŘEVOSTAVBY STAVĚNÉ SVÉPOMOCÍ

Obdobně jako u jiných technologií i u dřevostavby se nabízí možnost stavby svépomocí. Tento trend dnešní doby se může jevit jako zdánlivě jednoduché a cenově výhodné řešení.


Na začátku hledání jsou informace získané nejčastěji na internetu, ti zvídavější navštíví odborné pracovníky ve firmách, které se dřevostavbami zabývají.

Dřevostavba, kterou se majitel rozhodne postavit za pomoci svých vlastních sil, může nést obrovské množství problémů a rizik. Především mohou hrozit potíže s koordinací stavebních postupů a prací. Tesařské taktiky a vlastní know-how si bude muset majitel vyzkoušet načisto, každý další pokus prodražuje cenu dřevostavby. Nejasnosti se mohou najít také při řešení konstrukčních detailů stavby, zvláště s ohledem k tepelným vlastnostem objektu, životnosti domu a v neposlední řadě i požární odolnosti. Neznalost technologických postupů může vést nejen k velice problematické stavbě, ale také hrozí i nebezpečí úrazu a poté už jdou možné úspory na stavbě jistě stranou.

Zvolit si pro realizaci vlastní dřevostavby stavební firmu z oboru, která nabízí pouze stavby na klíč, je často díky omezeným financím téměř nemyslitelné. Na druhou stranu taková firma nabízí mnoho zkušeností se stavbou dřevostaveb, má detailně podchycený celý průběh stavby, odvádí kvalitní a důmyslné pracovní úkony a stavba je za několik měsíců připravena k nastěhování.

Východiskem může být řešení dřevostaveb v různých stupních rozpracovanosti, což s sebou pro investora přináší nepřeberné množství výhod. Společnost WOOD SYSTEM nabízí nejen rodinné domy na klíč, ale také rozsah stavby v různém stadiu rozpracovanosti, dle přání svých zákazníků.

Rozsah je dán jednotlivými stavebními etapami, tak aby bylo možné zajistit jednoznačně záruku na zhotovené dílo. Postavení hrubé stavby je velice rychlé a kvalitní. Prověřené stavitelské umění se odráží v propracovanosti všech konstrukčních detailů. Celá hrubá konstrukce dřevostavby je tak velice tuhá, stabilní a hlavně bezpečná pro další pracovní návaznosti. Investorovi tak odpadá obrovské množství starostí a může se spolehnout, že obvodová konstrukce splňuje všechna kritéria moderní a funkční dřevostavby. Některé dodávky investorů již ve fázi hrubé stavby mohou být problémové, narušují harmonogram stavby – návaznost jednotlivých prací, způsobují oddálení termínů plánovaného předání stavby, neřeší technické detaily a způsobují často i finanční škodu tam, kde mělo dojít k úspoře.

Svépomocí si zákazník může bezpečně zajistit například vnitřní nenosné sádrokartonové příčky, instalační předstěnu ze sádrokartonu, všechny vnitřní rozvody zdravotnických a technických instalací a také úpravy podlah. Výhodou tohoto řešení pro investora je možnost nejen se podílet aktivně na stavbě svého domu, zároveň tak získá bližší vztah ke svému novému domovu.