Energeticky úsporné domy

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY

Dřevostavby stavěné pomocí panelové prefabrikace umožňují vytvořit různé skladby obvodové stěny s využitím různých typů materiálů. Nejoblíbenější jsou ekonomické varianty určené pro rodinné domy v kategorii „energeticky úsporné stavby“.


Na výběr jsou dvě základní konstrukce a sice: konstrukce difúzně uzavřená a konstrukce difúzně otevřená.

 

1. Difuzně uzavřená konstrukce

Tato ekonomická, velmi oblíbená konstrukce dřevostavby vychází z předpokladů dokonalé těsnosti a kvalitní tepelné izolace se špičkovými tepelnými parametry.

Základem konstrukce dřevostavby je dřevěný rám ze sušeného KVH řeziva. Z exteriérové strany je rám opláštěný sádrovláknitou deskou, která má především funkci statickou, ztužující. Dále je nosičem zateplovacího systému, který je tvořen vrstvou fasádního polystyrenu s ušlechtilou fasádní stěrkou. Dutina rámu je vyplněna tepelnou izolací a z interiérové strany uzavřena parotěsnou fólií a dřevěným laťováním. Spoje fólie, detaily u oken, prostupů apod., jsou těsněny a přelepeny kvalitními páskami – těsnící systém Isocell. Panel je pak z interiérové strany zakončen pohledovou sádrokartonovou deskou – systém KNAUF.

Přečtěte si více o difuzně uzavřených konstrukcích


Řez obvodovou stěnou energeticky úsporného domu
(difuzně uzavřená konstrukce):

 

rezrez01


Součinitel prostupu tepla konstrukcí:

U = 0,16 Wm-2K-1 

 

 

2. Difuzně otevřená konstrukce

Panely připravené pro tento typ konstrukce vycházejí ze základní myšlenky a principu přirozenosti a přirozeného chování. Podstatou je konstrukční systém DIFFUWALL® 2010.

Nosná konstrukce dřevostavby je tvořena dřevěným rámem ze sušeného KVH řeziva. Z exteriérové strany je na opláštění rámu dřevostavby použita moderní dřevovláknitá fasádní izolace (Pavatex DIFFUTHERM – 60 mm), která je nosičem fasádní omítkoviny. Směrem do interiéru je mezilehlá minerální izolace tl. 160 mm. Z interiérové strany je dřevěný rám s izolací zaklopen jakostní OSB deskou (P+D), která plní funkci statickou a především těsnící – tuhá parobrzdná zábrana. Veškeré spoje desek, prostupy stěnou, montážní spáry oken apod., jsou přelepeny kvalitními páskami – těsnící systém Isocell. Následuje instalační dutina, která umožňuje provedení veškerých rozvodů bez porušení parobrzdné vrstvy. Tato mezera může být alternativně vyplněna tepelnou izolací, ideálně např. přírodní konopnou rohoží apod. Konstrukce panelu je dokončena interiérovou sádrokartonovou deskou (systém KNAUF).

Přečtěte si více o principech difuzně otevřených konstrukcí


Řez obvodovou stěnou energeticky úsporné certifikované konstrukce DIFFUWALL® 2010
(difuzně otevřená konstrukce):
 

rezrez01


Základní varianta střešního pláště DIFFUWALL® vykazuje tyto hodnoty:

U=0,19 W/(m2.K)
Ψ= 7 hodin

 INSOWOOL