Energeticky úsporné domy

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY

Tento základní typ domu se vyznačuje výborným poměrem - investiční náklady / provozní náklady.


Tato nejvyužívanější kategorie domů svými tepelně izolačními vlastnostmi splňuje všechny platné předpisy a normy a přibližuje se hranici nízkoenergetických domů – 50 kWh/m² ročně.
 

Základová deska

Základová deska domu je tvořena standardně základovými pasy a betonovou deskou s armováním. Pro obezdívání základové desky si může investor vybrat štípané tvárnice různých barev nebo šalovací dílce, které jsou obloženy extrudovaným polystyrénem, na který se nanáší dle přání investora různý druh omítky.

Jednou z dalších možných služeb je zhotovení přípojky vody, zemního plynu, elektřiny a rozvodů pro kanalizaci. Dále pak dodání a napojení vyvážecí jímky, domovní čističky odpadních vod (DC 4), popřípadě vsakovací jímky na dešťovou vodu. Pokud se stavba nachází v prostoru s vyšším radonovým rizikem, provádí se vyhovující opatření.

Dřevěný skelet

Dřevěný skelet domu je tvořen samonosnou rámovou konstrukcí. Tato konstrukce je tvořena soustavou trámových stojin a pasů, stropních trámů, průvlaků a vaznicového (případně vazníkového) typu krovu. Jednotlivé napojení trámů je provedeno klasickými ověřenými tesařskými spoji. Příčné ztužení konstrukce je provedeno OSB deskami, či sádrovláknitými deskami např. VIDIWALL (desky zde neplní funkci nosné stěny jako je tomu např. u systému „two by four", ale pouze ztužující funkci - „zavětrování"). Tato konstrukce dřevostavby vykazuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a splňuje všechny statické podmínky a normy. Veškeré přípravné práce se provádějí na tesárně. Na stavbě se provádí pouze montáž a kotvení k základové desce, což zaručuje rychlý a bezproblémový průběh stavby rodinného domu. Dimenze řeziva, vhodné konstrukční úpravy (laťování, předstěny) a správné řazení materiálů umožňuje do konstrukcí vložit dostatečné množství tepelného izolantu a vytvořit tak vyvážené konstrukce jak z pohledu tepelně-technických parametrů tak s ohledem na pořizovací náklady. Vybírat je možné ze dvou základních konstrukčních možností:
 

Konstrukce ze stavebního řeziva (masiv): pro tuto velmi oblíbenou variantu je typické originální složení a kombinace materiálů. Obvodové a střešní konstrukce (prvky stojaté, či šikmé) jsou provedeny z uměle nesušeného stavebního řeziva (masiv - dle EN 14081-1: 2005).
 

Stropní konstrukce (vodorovné prvky) jsou tvořeny sušenými KVH hranoly (dle ČSN EN 385). Jedná se o řezivo, které je uměle sušeno na přesně definované hodnoty, délkově napojováno, lepeno, a následně frézováno a fazetováno. Vzniká tak kvalitní, rozměrově velice stabilní materiál, který po zabudování do konstrukce eliminuje deformace konstrukce způsobené změnou vlhkosti ve dřevě. Prvky, jejichž rozměrová změna (způsobená vysycháním) může mít vliv na ostatní konstrukce, jsou vytvořeny z KVH řeziva.

Konstrukce, kde případná rozměrová deformace nemá vliv na vnitřní konstrukce (stojaté prvky, konstrukce krovu apod.), je vytvořena z masivního stavebního řeziva. Kombinací těchto dvou materiálů vzniká cenově příznivá konstrukce, která dostatečně a bezpečně zajišťuje konstrukci proti výsušným i statickým vlivům.


Konstrukce z uměle sušeného KVH řeziva: tyto konstrukce jsou v principu totožné s výše popsanou samonosnou konstrukcí tesařsky spojených stojin, pasů, stropní konstrukce a vaznicového typu krovu. Ovšem veškeré použité dřevěné prvky jsou z uměle sušených profilů KVH (dle ČSN EN 385). Použitím tohoto materiálu je maximálním způsobem zajištěna rozměrová stabilita konstrukce. Tento typ konstrukcí sleduje trendy evropského vývoje dřevěných staveb a je vhodný pro špičkové domy nejvyšší kvality.
 
 

 

 

Obvodová obálka budovy; tepelná izolace:
 

Při výběru technologie domu je možný výběr ze dvou variant, z nichž lze zvolit tepelně-izolační obálku domu. Skladbu difúzně uzavřenou a difúzně otevřenou. Jedná se o 2 rovnocenné projekční přístupy, kterými lze obálku domu řešit. Obě konstrukce jsou plnohodnotným řešením a navzájem si nekonkurují, nýbrž se doplňují a vytvářejí alternativy pro přání zákazníků a jejich životní směry. Pokud jsou zmíněné skladby dobře navrženy a provedeny, zajišťují perfektní technické parametry  a kvalitní a zdravé klima domovů. Firma Wood System garantuje špičkové provedení obou konstrukčních variant.

1. Difuzně uzavřená konstrukce

Skladba obvodového pláště je tvořena fasádním polystyrénem (tl.80 mm) s omítkovinou, sádrovláknitou deskou a mezilehlou tepelnou izolací (tl.140mm). Následuje parotěsná fólie, instalační mezera a SDK předstěna (systém KNAUF). Skladba pláště v podkroví je tvořena mezilehlou tepelnou izolací tl. 160 mm (mezi krokvemi), směrem do interiéru dřevěným roštem se 60 mm vrstvou izolantu. Následuje parotěsná fólie, instalační mezera a SDK podhled (systém KNAUF).

Přečtěte si více o difuzně uzavřených konstrukcích


Řez střešním pláštěm energeticky úsporného domu se skeletem ze stavebního řeziva
(difuzně uzavřená konstrukce):

U = 0,18 W/(m2.K)obrazekŘez obvodovou stěnou energeticky úsporného domu se skeletem ze stavebního řeziva
(difuzně uzavřená konstrukce):


U = 0,16 W/(m2.K)
 
 

  

 

2. Difuzně otevřená certifikovaná konstrukce DIFFUWALL

Skladba obvodového pláště vychází z nejnovějších poznatků ve výstavbě moderních dřevostaveb, kde jednoznačným trendem je difuzně otevřená skladba. Plášť domu je tvořen moderní dřevovláknitou fasádní izolací (Pavatex DIFFUTHERM – 60 mm), která je nosičem fasádní omítkoviny. Směrem do interiéru je mezilehlá minerální izolace tl. 160 mm. Následuje OSB deska (P+D) s přetmelenými spárami, kotvená k dřevěnému skeletu z interiérové strany. Následuje SDK systém KNAUF. Skladba pláště v podkroví je tvořena dřevovláknitou deskou Pavatex PAVATHERM PLUS - 60 mm, následně mezilehlou tepelnou izolací tl. 200 mm (mezi krokvemi). Následuje OSB deska s přetmelenými spárami (P+D) , instalační mezera a SDK podhled (systém KNAUF).

Přečtěte si více o principech difuzně otevřených konstrukcí

Řez střešním pláštěm energeticky úsporné certifikované konstrukce DIFFUWALL®

Základní varianta střešního pláště DIFFUWALL® vykazuje tyto hodnoty:

U=0,16 Wm-2K-1
Ψ= 6.2 hodin

rez

Řez obvodovou stěnou energeticky úsporné certifikované konstrukce DIFFUWALL® 2010 

Základní varianta stěny DIFFUWALL® 2010 vykazuje tyto hodnoty:
U=0,19 W/(m2.K)
Ψ= 7 hodin

Dále lze modifikací stěny namodelovat tyto parametry součinitele prostupu tepla U W/(m2.K)
U=0,17 W/(m2.K)
U=0,16 W/(m2.K)
U= 0,14 W/(m2.K)

 

insowool-logo

 

Problematika infiltrace je řešena důkladným tmelením OSB desek.

 

 

Podlahy

U podlah v přízemí je skladba řešena 100 mm vrstvou polystyrenu a vrstvou strojově hlazené betonové směsi. Pokud si zákazník přeje podlahové vytápění, pak skladba podlahy odpovídá vybranému typu topení. Podlahy v podkroví lze řešit několika způsoby, a to: suchou cestou, vrstvou dřevotřískových desek s použitím kročejové izolace a OSB záklopu na stropních trámech, nebo mokrou cestou, vrstvou strojově hlazené betonové směsi, kročejové izolace a OSB záklopem na stropních trámech.

Stěny

Stěny jsou tvořeny sádrokartonovým systémem KNAUF, jako samonosná předstěna, za kterou jsou všechny potřebné instalační rozvody. Příčky jsou rovněž tvořeny sádrokartonovým systémem tl. 100mm a ten je vyplněn zvukovou izolací tl. 50mm. Strop je také tvořen SDK systémem. Alternativou k sádrokartonu může být opět dřevěný obklad. Do našich domů se standardně osazují montované komíny SCHIEDEL. Dle přání zákazníků je možné instalovat jak krbová, tak kachlová kamna, krby, případně krby s výměníkovými vložkami apod.

Interier

Charakter interiéru můžeme ovlivnit již v samotné konstrukci domu, kde se jedná především o možnost přiznaného masivního dřeva: průvlaky v interiéru, které lze doplnit dřevěným obkladem stropů i stěn.
 
 
Další možností (především u přízemních domů) je vytvoření interiéru, který není ukončen rovným obvykle sádrokartonovým stropem, ale prostor je ohraničen až přiznaným krovem šikmé střechy - tzv. teplý krov (všechny nosné prvky krovu jsou ohoblované, přebroušené a veškerá skladba střechy včetně izolací je až nad přiznaným krovem).


Dle přání zákazníka dodáváme a zajišťujeme montáž dřevěných schodišť různých typů, zábradlí apod. Zajišťujeme kompletní dodávky a montáže obkladů, dlažeb, veškerých podlahových krytin. Standardní bývá vymalování celého interiéru, a olištování dřevěných prvků.

Dále dodáváme vnitřní dveře včetně obložkových zárubní dle výběru zákazníka.Fotografie interieru