Financování a rychlost

SPOLEHLIVÉ FINANCOVÁNÍ

Pokud nejste se stavbou spokojeni, neplaťte! Naše flexibilní financování dřevostavby Vám poskytne dostatek klidu. Platíte vždy až za dokončenou část díla.

FINANCOVÁNÍ KROK ZA KROKEM >
CENA DŘEVOSTAVBY >
CENY A FAKTORY  MAJÍCÍ VLIV
NA ROZPOČET DŘEVOSTAVBY >

NÁŠ PLÁN STAVBY

Jednáme rychle a efektivně. Šetříme čas již v přípravné fázi výstavby. Podívejte se na časovou osu jednotlivých etap stavby dřevostavby a začněte s námi stavět.

DOMOV DO PÁR TÝDNŮ
ČASOVÁ OSA VÝSTAVBY DOMU >

GARANCE A CO JE NAVÍC

Používáme vždy jen to ověřené, ať už jsou to naše pracovní postupy, odborníci na výstavbu dřevostavby, dodavatelé nebo materiálová základna.

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU >
TEST NEPRŮVZDUŠNOSTI >
POJIŠTĚNÍ V PRŮBĚHU STAVBY >