Financování krok za krokem

FINANCOVÁNÍ KROK ZA KROKEM

Pro zahájení či realizaci dřevostavby nevyžadujeme složení zálohy předem. Financování stavby probíhá vždy za již zrealizované části stavby.

 

  • první faktura je vystavena po dokončení hrubé stavby
  • druhá faktura před pokládkou dlažeb, obkladů a podlahových krytin
  • třetí faktura je vystavena při předání rodinného domu*

* V závěrečné třetí faktuře jsou započítány veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce za celou realizaci stavby.

 

Zajištění financování výstavby Vašeho domu
 

Ve spolupráci s paní Martinou Pomikáčkovou - hypotečním specialistou v oblasti finančního poradenství, pro Vás zajistíme jakýkoliv typ úvěru či půjčky, která Vám může vyřešit financování stavby Vašeho domu - dřevostavby.

Financováním bydlení se zabývá p. Pomikáčková od r. 2005, kdy začala pracovat v oblasti finančního poradenství a specializovat se na tuto oblast. Spolupracuje s bankami, stavebními spořitelnami a dalšími finančními institucemi napříč celým trhem. Díky této široké spolupráci, analýze požadavků, potřeb a finančních možností jednotlivých klientů, jsou řešení financování výstavby nového bydlení přizpůsobena každému klientovi po osobní konzultaci individuálně a dle jeho potřeb.

Díky dlouholeté praxi v tomto oboru dosahuje u sjednaných úvěrů na jedny z nejvýhodnějších úrokových podmínek na trhu a zároveň jsou tyto úvěry spojené s minimem poplatků při jejich vyřízení či dalších skrytých nákladů spojených s jejich čerpáním i splácením.

Úvěr na výstavbu dřevostavby začíná výběrem financování, vyřešením všech případných záludností, podpisem smluv  a nekončí dočerpáním úvěru. Další úloha spočívá v jeho co nejefektivnějším nastavení, schválení, hladkém a rychlém čerpání a pomoci s vyjednáváním podmínek v průběhu jeho splácení. 

Úvěr na financování bydlení je vysoký a dlouhodobý závazek, který pomáhá řešit situaci spojenou s bydlením. Je třeba, aby byl efektivní a nezatěžoval vysokými pořizovacími či provozními náklady.


obrázek

p. Pomikáčková
finanční konzultant
+420 731 53 95 41