Mandaly, mozaiky a ikony

MANDALY, MOZAIKY A IKONY

Uvažujete o stavbě dřevostavby a originálním prvku, který by Váš rodinný dům originálním způsobem obohatil? Máte představu o „něčem“ jedinečném, ale nemůžete nikde nalézt tu správnou inspiraci? Pak možná právě pro Vás máme netradiční návrh, který je vhodný pro nízkoenergetické dřevostavby i dřevostavby pasivní.

Mozaiky, ikony a mandaly z drahých kamenů jsou užitným uměním, které není jen samoúčelnou ozdobou domova či jiného užívaného prostoru.
Světlo a barva, tajemství kvantové optiky a krystalografie, či-li to, že průhledné a průsvitné drahokamy a polodrahokamy (nově drahé kameny), odlišných indexů lomu světla a dalších parametrů, působí úžasně na mysl ponořenou do sebezatížení, přepracovanosti až depresí (světelné terapie).
Obzvláště to platí pro země s dlouhodobým nedostatkem slunečního svitu v průběhu zimních měsíců, kdy se násobí případy depresí zimního období roku. Vybraná společnost gotiky Karla IV. byla vystavena mohutnosti barev vitráží katedrál a záři odlesků zlata a drahokamů na monstrancích a relikviářích, berlách biskupů a korunách soch svatých. Bezděky tak byly spojeny antické tradice vlivu barvy a kamene cenného na člověka, s křesťanským uměním. Dodnes je kaple Svatého Kříže na Karlštejně a Svatováclavská koruna předmětem uměleckého, duši uzdravujícího až skoro mystického nadšení a vytržení mysli a ducha pro každého, kdo mohl tuto atmosféru zlaté klenby nebeské a záře drahokamů prožít.
K světlu se připojuje účinek barvy, protože ani sklo vitráže ani sebelepší olejomalba nevykouzlí tak silný účinek jako zeleň prosvíceného smaragdu, červeň granátů a rubínů, fialová ametystů, žluť jantarů a modř safírů. Barva posiluje, uklidňuje, dráždí k činům, a také jako jarní zeleň uzdravuje.

KDYŽ SE K TOMU PŘIDÁ ZÁZRAK TVORBY, INSPIRACE, VIDĚNÍ SVĚTELNÉ BRÁNY JINÉ DIMENZE BYTÍ, PŘÍMO UŠITÝ TVŮRCEM DLE JEHO VIZE PRO ZADAVATELE UMĚLECKÉHO DÍLA, JE SPOJENÍ SVĚTLA, BARVY A TAJEMSTVÍ JINÝCH DIMENZÍ SLADĚNO DO HARMONIE A DYNAMIKY SVĚTELNÉ BRÁNY, POSELSTVÍ ODJINUD....

Mozaika z drahých kamenů, ikona nebo mandala jsou tradiční názvy pro staré evropské umění, které proniklo jak do Asie po Alexandru Makedonském, tak do celé středověké Evropy, a bylo zpravidla součástí nějakého kánonu. Bohudíky již nemusí být tvůrci svázáni jen s nějakým kánonem, ale mohou přímo a bez pout ztvárnit viděné a vnuknuté do svého díla. Jelikož u této techniky jde o jakousi kombinaci prostorových objektů - krystalů, světla, staré evropské mozaiky, vitráže, obrazu a instalovaných objektů, nemělo smysl hledat nové názvy pro toto umění a zůstává tak u klasických názvů- obrazu, mozaiky,nekanonické ikony či mandaly, světelné brány skrze kterou proniká viděné skrze umělce do účinného díla. NAOPAK, relaxující nebo meditující uživatel této tvorby, se může vydat na cestu skrze tuto světelnou bránu zpět k sobě samému.
Mandalah může být umístěn namísto stropního osvětlení v místnosti, dokonce jako celá galerie obrazů vyplňující místnost.

UŽASNÉ JE VLOŽENÍ OBRAZU JAKO VITRÁŽE DO RÁMU OKNA STŘEŠNÍHO NEBO KTERÉHOKOLIV JINÉHO TAK, ABY SVĚTLO SLUNCE VYTVÁŘELO NEUVĚŘITELNOU HRU SVĚTEL A BAREV AŽ OČI PŘECHÁZEJÍ. JAKO KDYBY SVĚTLO JAKSI LIBĚ VONĚLO NEBO MĚLO AŽ HMATATELNOU LAHODNOU CHUŤ. ZVUČÍCÍ HUDBA TÓNŮ BAREV POCHÁZEJÍCÍCH Z DÍLNY MATKY PŘÍRODY DOTVÁŘÍ POŽITEK POZOROVATELE MEDITUJÍCÍHO U TÉTO SVĚTELNÉ BRÁNY TU O VÝCHODU SLUNCE, ZA PLNÉHO ODPOLEDNÍHO JASU ČI V ŠEROSVITU VYKRESLUJÍCÍM DALŠÍ OBRAZY PRO NAŠI FANTAZII PŘI ZÁPADECH SLUNCE.

 

 

Mandaly z drahých kamenů, jsou souborem technik mozaiky z drahých kamenů, vitráže vznešených to katedrál a chrámů a přímo inspirovaného obrazu, neomezujícího se na tradiční předpisy pro zobrazení andělů v ikonách a na freskách klasického umění.
Světlo uzdravuje. Sluneční paprsky pronikající skrze jantar a drahé kameny, mezi nimiž nechybí různé druhy granátů, spinel, rubín, karneol, ametyst, smaragd a mnohé jiné minerály, spojené s různými legendami a zkušenostmi o moci kamenů působí na zlepšení nálady při nedostatku světla. Mandaly Nevy Roba jsou v zásadě živým plamenem ohně a světla, oživujícími interiéry mnoha obydlí a domovů, případně kaváren, meditačních síní a firemních prostor. Rob Neva přednášel na různých fórech, jakož na Akademii Výtvarných Umění témata mystického a léčebného, mystéria starověku doprovázejícího užitého umění. Uvědomil si, že jakékoliv náročné téma přenášené pomocí slov a pojmů se rozplyne jako závan větru, dle hesla, Jedním uchem tam a druhým ven. Započal tedy s experimenty tvarových zářičů v krajině, menhiry a obrazci vyskládanými z kamenů, jako za doby kamenné. Přitom začal řešit geometrické uspořádání tvarů a vzhledu rodinných domů. Jenže každý člověk si nemůže přestavět dům tak, aby z toho měli radost stavitelé katedrál, chrámu Šalamounova nebo pyramid v dávném Egyptě.

Spojil proto meditaci, při níž vidí určité znaky či ideje související s objednavatelem mandaly, drahé kameny jako vhodný materiál, z čehož vznikla postupná řada blahodárných a údiv vzbuzujících uměleckých, přitom na mysl a duševní stavy dobře působících děl z drahých kamenů. Tyto kombinace obrazu, plastického objektu, mozaiky z drahých kamenů a vitráží katedrál jsou v zásadě novou variantou na věčné téma umění ve službách světla a osvícení, uzdravení napjaté a přetížené mysli. Proto byli vládcové středověku často hosty meditačních kaplí u velkých klášterů, kde mohli hloubat o sobě, svém dalším směřování a smyslu života pod okny s vitrážemi, hýřícími barvami.
Neva Robert tedy hledá všesměrné spojení hmoty a Ducha, jako tomu bylo v kapli sv. kříže na Karlštejně, či v dílnách věhlasných alchymistů.
Mandala je pojem, který se již zcela nepřekrývá s jeho staroindickým významem kruhového obrazu, na němž se opakují určité motivy, avšak ujal se jako náhrada za pojem ikona, vitráž, mystický či přímo inspirovaný obraz z vyšších sfér, v současnosti dimenzí velevesmíru. Proto u tohoto zavedeného pojmu zůstaneme i v případě této tvorby.