Montované dřevostavby na klíč

MONTOVANÉ DŘEVOSTAVBY 

Pojem montované dřevostavby zahrnuje možnost výběru přibližně z dvaceti druhů konstrukčních systémů. Ne všechny konstrukční systémy se v České republice vyskytují a používají.
 

V našich lokalitách slaví největší úspěchy především dva konstrukční systémy, v kterých se montované domy realizují. Nejvíce jsou rozšířené montované dřevostavby zhotovované pomocí prefabrikovaných panelů a montážní systém rámových konstrukcí.

Konstrukční systém rámové konstrukce je velice rozšířený a nabízí široké využití. Použití dřeva jako nosné konstrukce domu, ať již při výstavbě masivních roubených domů, či rámových konstrukcí, zaručuje pevnost, nízkou hmotnost a poměrně vysokou nosnost stavby. Jako montované dřevostavby jsou běžně realizovány vícepatrové rodinné i bytové domy, či průmyslové dřevostavby. Tato technologie nabízí neomezené možnosti v rozšíření obytných prostor jako je přístavba k domu, nástavba domu – v možných kombinacích. V současné době je tato forma výstavby často vyhledávaným řešením bytových potřeb. Individuálně řešenou projektovou dokumentací lze takto rozšířit užitnou plochu rodinných domů, rekreačních objektů i průmyslových staveb. 

Tento systém je vysoce flexibilní a umožňuje reagovat na individuální požadavky zákazníka i v již započaté stavbě bez větších nákladů okamžitě - bez časové prodlevy a vícenákladů.

Dřevo, které je nosným prvkem pro montované domy,  je velmi špatný vodič tepla a jako takové je přímo předurčeno jako materiál pro výstavbu moderních nízkoenergetických a pasívních domů. Jeho použití při výstavbě a kombinování s technicky pokročilými materiály, umožňuje při správně zvoleném postupu a kvalitním provedení dosahovat konstrukcí s výbonými tepelně izolačními vlastnostmi realizované dřevostavby.

Moderní montované dřevostavby se vzhledem neliší od domů postavených jakoukoli jinou technologií. S ohledem na to, že si tento způsob stavby vybírají stavebníci nezatížení konzervativním přístupem k architektuře, vyznačují se dřevostavby kvalitní moderní architekturou. Další přednost takové stavby je její variabilita vnitřního uspořádání, kde řešení interiéru není omezeno ničím jiným než vlastní fantazií investorů.

Montované dřevostavby lze realizovat  jako difúzně otevřené konstrukce a difúzně uzavřené konstrukce. Společnost WOOD SYSTEM používá propracovaný a ověřený systém rámové konstrukce, která je připravena pro obě varianty difúzního řešení dřevostaveb.

RÁMOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE >
PANELOVÁ VÝSTAVBA >