Rekuperace

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ A REKUPERACE TEPLA

Proč větrat? Moderní výstavba rodinných domů stále více směřuje k pasivnímu domu, tzn. správně navrženému, zateplenému a utěsněnému domu, který vyžaduje při dosažení všech uvedených požadavků na těsnost a tepelnou izolaci domu také správné větrání. Toho může být docíleno klasickým větráním otevřenými okny, jinými opatřeními (větráky, nucenou ventilací přes okna…) nebo nuceným větráním s rekuperací tepla.

 

Řízené větrání s rekuperací tepla řeší rovněž zpětný zisk tepla z odváděného vzduchu a takto získanou tepelnou energii předává přiváděnému chladnému čistému vzduchu z venkovního prostředíDnešní účinnost  dobrých rekuperačních výměníků ve větracích jednotkách dosahuje běžně kolem 95% zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu.

Jak obecně nucené větrání s rekuperací (rekuperace) funguje?

Znečištěný vydýchaný vzduch  je rozvody odsáván z WC, koupelen, kuchyně, případně zádveří či šatny. Čistý venkovní vzduch ohřátý teplem z rekuperace vzduchotechnickým vedením vyfukuje pomalou rychlostí proudící vzduch do obytných místností dřevostavby: obývacího pokoje, dětských pokojů, ložnic či pracoven. Dobře fungující systém není slyšet ani cítit. Množství větraného vzduchu, vedení vzduchotechniky a další prvky systému jsou přesně navržené v rámci projektu rekuperace dřevostavby.

Jak řídit množství větraného vzduchu?

U větrání je třeba stanovit množství větraného vzduchu, aby bylo větráno dostatečně, ale dům nebyl přesušený. Množství větraného vzduchu je vypočítáno s ohledem na velikost domu, počet osob v domácnosti a normám v projektové dokumentaci.  Realizační  firma následně dokáže systém zaregulovat tak, aby bylo stanovené množství dodrženo.

Pakliže investor uvažuje o tzv.  inteligentním sytému řízení, je možné množství větraného vzduchu také řídit podle množství  CO2  nebo vnitřní relativní vlhkosti vzduchu. Rekuperační jednotka bude doplněna o čidla, které měří relativní vlhkost, či  CO2a podle koncentrace automaticky zvyšuje či snižuje množství větraného vzduchu.           

Rekuperační jednotka také často větrá na základě požadavku z WC a koupelen. Stisknutím  tlačítka či vypínače od světla ve WC  nebo v koupelně, které je propojené s rekuperační jednotkou, je dán impuls rekuperační jednotce, že je třeba začít větrat. Jednotka se spustí a po zhasnutí světla se sama vypne poté, co bude prostor plně provětrán.

Rekuperace 01Rekuperace 05Rekuperace 03Rekuperace 02Rekuperace 04