Test neprůvzdušnosti

BLOWER DOOR TEST, nebo-li test vzduchotěsnosti se využívá především u nízkoenergetických a pasivních domů, při kterém se měří vlastnosti obálky stavby.

Je hlavním ukazatelem kvalitně zpracované obálky budovy, a je jednou z metod měření těsnosti dřevostavby pomocí tlakového spádu. Vzduchotěsnost je schopnost stavebního prvku, materiálu, stavby atd. propouštět vzduch.

Cílem tohoto měření je ověření kvality obvodových konstrukcí metodou přetlakového a podtlakového měření těsnosti. Test ověřuje použité materiály ve skladbě, provedení montáže, zpracování veškerých detailů (prostupy instalací, stavební a funkční spáry oken, prostupy konstrukční prvků, sloupů, komínů apod.). Test prověří kompletně celou stavbu se všemi detaily, slabými i silnými stránkami. Patří k nejúplnějším a nejobjektivnějším metodikám ověření kvality a společně s termovizním šetřením vytváří úplný mix informací pro důkladné ohodnocení technického stavu domu.

Test neprůvzdušnosti

Princip testu

Test spočívá v natlakování vnitřního prostoru domu vzduchem o přetlaku 50 Pa oproti venkovnímu prostředí. Po natlakování se pak měří množství vzduchu potřebné k udržení tohoto přetlaku v čase. Výsledné měřené číslo pak uvádí, kolik % objemu vnitřního prostoru muselo být dodáno, aby byl zachován definovaný přetlak. Například hodnota n50 = 0,6 h-1 znamená, že pro udržení 50Pa přetlaku v objektu po dobu 1 hod. muselo být do domu dodáno 60 % vzduchu vnitřního objemu budovy.

Vlastní metodika měření pak přesně udává časovou délku měření, cykly měření podtlaku a přetlaku a jejich charakter, výpočet výsledku, jeho přesnost apod. Při splnění požadovaných hodnot (dáno normou) je zajištěna základní podmínka přijatelných tepelných ztrát v oblasti infiltrace. Též je touto podmínkou částečně zajištěna ochrana konstrukcí před masivní kondenzací, tedy zajištěna podmínka životnosti. Řešením těsností staveb a jejich infiltrací se moderní stavitelství intenzivně zabývá a především dřevostavby dnes dosahují velmi dobrých výsledků v oblasti těsnosti budov.

Požadované hodnoty

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

V této kategorii je třeba měřené objekty rozdělit na domy s použitím rekuperace – zde musí dům vykázat hodnotu max. n50 = 1 h-1. U nízkoenergetický domů bez rekuperace je povolena hodnota n50 = 1,5 h-1.

PASIVNÍ DOMY

Tato kategorie domů musí splnit již velmi přísnou hodnotu n50 = 0,6 h-1. Tato hodnota zaručuje, že tepelné ztráty jsou minimalizovány i v oblasti infiltrace. Tato hodnota bývá i podmínkou dotačních programů.

Test neprůvzdušnosti - BLOWER DOOR TEST

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka