Nízkoenergetické dřevostavby

Nízkoenergetické domy jsou takové stavby, které vykazují spotřebu energie na vytápění 50 kWh/m² ročně a méně. Kvalitním návrhem, dostatečným množstvím izolantu, použitím vhodné konstrukce a důsledným provedením je pak dosaženo parametrů nízkoenergetické dřevostavby.  

Řešení nízkoenergetických domů spočívá zejména v konstrukci obvodové obálky, střechy a podlahy dřevostavby, do kterých je aplikováno požadované množství izolantu. Jsou použity výplně otvorů s parametry pro nízkoenergetické dřevostavby. Nízkoenergetické domy jsou stavby s kvalitním provedením stavebních postupů a minimalizací tepelných mostů.

Základová deska

Základová deska domu je tvořena standardně základovými pasy a betonovou deskou s armováním. Pro obezdívání základové desky jsou použity šalovací dílce s použitím extrudovaného polystyrénu, na který se aplikuje dle požadavku investora finální vrstva omítky. Možným řešením pro nezateplené části základové desky mohou být pohledové štípané tvárnice.

V případě výskytu vysokého radonového rizika se provádí vyhovující protiradonové opatření. 

Dřevěný skelet

Sendvičové panely firmy WOOD SYSTEM vycházejí z dřevěného rámu ze sušeného řeziva KVH. Na základě výkresové dokumentace a nářezového plánu dojde k přesnému zakracování („kapování“) hranolů na přesnou délku. Takto připravené dílce se dle montážních výkresů skládají do výsledných rámů stěn na otočné montážní stolici, kde jsou zafixovány. Dalším postupem je opláštění dřevěného rámu statickou deskou (sádrovláknité desky, dřevovláknité desky, případně OSB desky), plnění tepelnou izolací, montáží fasádní desky a těsnění parobrzdné, nebo parotěsné vrstvy. Druh materiálů, skladba a celková tloušťka panelu jsou dány konkrétním typem stěny.

V klimatizované hale se dále osazují rámy oken a vchodových dveří. Technologický proces v hale je pak uzavřen stěrkováním fasádního systému tmelem, čímž vzniká finální podklad pro fasádu. Následuje kontrola, popis, nakládka a převoz dílců dřevostavby na staveniště.

Všechny tyto operace jsou prováděny s velkým důrazem na optimalizaci využití materiálu, na řízení efektivity, odpadového hospodářství a především s důrazem na kvalitu.

Další operace již probíhají na staveništi. Na předem zhotovenou základovou desku se usadí zkompletované sendvičové panely, včetně stropních dílců a konstrukce střechy. Následují operace střechařské, klempířské a fasádní. Během krátké doby je dům z exteriéru kompletně dokončen a zajištěn proti povětrnostním vlivům. Souběžně s těmito operacemi probíhají i práce interiérové, konkrétně  -  montáž sádrokartonů, instalace technologií a vytápění, betonáž podlah, obkladačské práce, malby, montáže kuchyňské linky, podlah, vnitřních dveří.

Obvodová obálka budovy

Pro nízkoenergetické dřevostavby v panelovém konstrukčním systému je možný výběr ze dvou variant, ze kterých je možné volit konstrukci difuzně uzavřenou nebo konstrukci difuzně otevřenou. Oba uvedené způsoby řešení izolační obálky zajišťují perfektní technické parametry pro kvalitní a zdravé klima dřevostavby. Sledování a používání moderních materiálů, zkušenosti a vývoj jsou předpokladem pro výborné provedení obou konstrukčních variant.

Obvodová stěna nízkoenergetického domu DUK

(difuzně uzavřená konstrukce)

Obvodový plášť difuzně uzavřené konstrukce panelové dřevostavby je obvykle tvořen fasádním polystyrenem tloušťky 180 mm s možností posílení tloušťky fasádního polystyrenu, finální fasádní omítkou, sádrovláknitou deskou a mezilehlou tepelnou izolací tloušťky 140 mm. Vnitřní stěna obvodového pláště je uzavřena parotěsnou folií, po níž následuje instalační předstěna (systém KNAUF) s možností montáže sádrokartonové nebo sádrovláknité desky.

panelová výstavba - obvodová stěna nízkoenergetického domu - difuzně uzavřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,151 W/(m2.K)

 1. ETICS (zateplovací systém s fasádním nátěrem) tl. 180 mm
 2. sádrovláknitá konstrukční deska tl. 12 mm
 3. panelová dřevěná konstrukce s mezilehlou tepelnou izolací tl. 140 mm
 4. parotěsná fólie
 5. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 6. SDK předstěna

Střešní plášť nízkoenergetického domu DUK

(difuzně uzavřená konstrukce)

Střešní plášť nízkoenergetické dřevostavby v panelovém konstrukčním systému je obvykle tvořen tepelnou izolací tloušťky minimálně 200 mm v návaznosti na konstrukční řešení stavby a dřevěným roštem s přídavnou tepelnou izolací tloušťky 80 mm. Možností je i tepelná foukaná izolace v případě použití vazníkové konstrukce. Následuje vrstva parotěsná folie, instalační mezera a finální opláštění sádrokartonovým podhledem (systém KNAUF).

panelová výstavba - střešní plášť nízkoenergetického domu - difuzně uzavřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,201 W/(m2.K)

 1. střešní krytina uložená na latích a kontralatích (s větranou mezerou)
 2. difuzní podstřešní fólie
 3. dřevěná krokevní soustava s mezilehlou minerální izolací tl. 200 mm
 4. dřevěný rošt s mezilehlou minerální izolací tl. 80 mm
 5. parotěsná fólie
 6. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 7. SDK předstěna
Přečtěte si více o  difuzně uzavřených konstrukcích.

Obvodová stěna certifikované konstrukce DIFFUWALL® 2010

(difuzně otevřená konstrukce)

Složení obvodového pláště nízkoenergetické dřevostavby difuzně otevřené konstrukce sestává z dřevovláknité fasádní izolace Pavatex ISOLAIR tloušťky 100 mm, která je rovněž nosičem fasádní omítkoviny, případně jiné vrstvy finálního opláštění venku. Do konstrukce je vložena minerální izolace tloušťky 160 mm. Následuje vrstva OSB4 PD EGGER, která je kotvená k dřevěnému skeletu z interiérové strany a přetmelena ve spárách. Tmelení OSB desky zaručuje dobrou vzduchotěsnost obálky dřevostavby. Další vrstvu tvoří SDK systém KNAUF s použitím sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek.

panelová výstavba - obvodová stěna certifikované konstrukce DIFFUWALL® 2010 - difuzně otevřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,16 W/(m2.K)

Lineární činitel prostupu tepla:
ψ = 10,1 hodin

 1. fasádní systém (silikátová omítka, penetrace, lepidlo se síťovinou)
 2. dřevovláknitá fasádní deska PAVATEX tl. 100 mm
 3. panelová dřevěná konstrukce s mezilehlou tepelnou izolací tl. 160 mm
 4. parobrzdná OSB deska 4 P+D tl. 18 mm s přelepenými spoji
 5. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 6. SDK předstěna

Střešní plášť certifikované konstrukce DIFFUROOF® „E“

(difuzně otevřená konstrukce)

Plášť podkroví nízkoenergetické dřevostavby se skládá z dřevovláknité desky Pavatex ISOLAIR tloušťky 60 mm a vložené mezilehlé tepelné izolace tloušťky 200 mm mezi krokve. Směrem do interiéru je namontován dřevěný rošt a vložena tepelná izolace tloušťky 60 mm. Následují vrstvy OSB4 PD EGGER s přetmelenými spárami, instalační mezera a SDK podhled (systém KNAUF).

panelová výstavba - střešní plášť certifikované konstrukce DIFFUROOF® „E“ - difuzně otevřená konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukcí:
U = 0,14 W/(m2.K)

Lineární činitel prostupu tepla:
ψ = 7,8 hodin

 1. střešní krytina uložená na latích a kontralatích (s větranou mezerou)
 2. difuzní podstřešní fólie
 3. dřevovláknitá deska PAVATEX tl. 60 mm
 4. dřevěná krokevní soustava s mezilehlou tepelnou izolací tl. 200 mm
 5. dřevěný rošt s mezilehlou tepelnou izolací tl. 60 mm
 6. parobrzdná OSB deska 4 P+D tl. 12 mm s přelepenými spoji
 7. instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)
 8. SDK předstěna
Přečtěte si více o  difuzně otevřených konstrukcích.

Podlahy

Podlaha v přízemí je řešena protiradonovou izolací vycházející z hodnot měření radonového průzkumu stavby. Následuje podlahový polystyrén EPS 150S tloušťky minimálně 150 mm a vrstva strojově hlazené betonové směsi tloušťky 60 mm. V případě podlahového vytápění odpovídá skladba podlahy vybranému typu topení. Podlahy v podkroví jsou obvykle řešeny záklopem stropních trámů OSB deskou tloušťky 22 mm, kročejovou izolací tloušťky 12,5 mm a vrstvou strojově hlazené betonové směsi.

Stěny

Vnitřní stěny tvořené sádrokartonovým systémem KNAUF s použitím samonosné předstěny jsou prostorem, za kterým jsou vedeny všechny potřebné instalační rozvody. Sádrokartonovým systémem jsou řešeny i příčky, jejichž konkrétní řešení je dáno projektovou dokumentací. Zvuková izolace v příčkách následně odpovídá tloušťce konkrétní příčky. Strop je také tvořen SDK systémem. Kromě sádrokartonu může být ve všech částech stěn, příček nebo stropů použit dřevěný obklad, případně sádrovláknitá deska Diamant. Do našich domů se standardně osazují montované komíny SCHIEDEL. 

Interiéry

Vzhled interiéru je možné ovlivnit již v rámci konstrukce dřevostavby, kde je možné v rámci konstrukčního řešení přiznání dřevěných prvků: dřevěných sloupků a průvlaků v interiéru, které je možné doplnit dřevěným obkladem stropů i stěn.

Tato možnost se nabízí i ve krovu rodinného domu, kde mohou být všechny nosné prvky v pohledové kvalitě, ohoblované a přebroušené. Tepelná izolace střešního pláště je aplikována až nad přiznaným krovem tzv. teplý krov. 

Montáž dřevěného schodiště je jednou z finálních dodávek a je stejně jako pokládka dlažeb, obkladů a podlahových krytin záležitostí interiérového designu. Výběr těchto prvků je dán požadavky zákazníka. Rovněž vymalování interiéru a finální úprava dřevěných prvků patří k závěrečným dodávkám. 

Dále dodáváme vnitřní dveře včetně obložkových zárubní dle výběru zákazníka.

Zajímají Vás možnosti nízkoenergetického provedení dřevostavby? Kontaktujte nás, rádi Vás informujeme o možných řešeních.

Zavolejte nám pro více informací

Zajímají Vás možnosti nízkoenergetického provedení dřevostavby? Kontaktujte nás, rádi Vás informujeme o možných řešeních.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka