PANELOVÁ VÝSTAVBA, panelový dům

Dřevostavby realizované technologií sendvičového panelu jsou určeny především pro zákazníky, kteří vědí, jak chtějí bydlet a v domě žít, chtějí svoje požadavky a přání předat a o více se nestarat, požadují rychlost a preciznost a ocení možnost stavět dům přes zimu.

Panelová výstavba znamená, že zjištěná přání a požadavky investora převedeme do řeči techniků, do přesné výrobní dokumentace. Na jejím základě se provede maximální část stavebních operací v klimatizované hale a na staveništi dojde pouze k montáži a finální kompletaci. Kombinací dobře navržené konstrukce, výrobní disciplíny v hale a zkušeností při montáži na staveništi, pak vzniká velmi kvalitní dřevostavba, která má všechny předpoklady stát se dobrým domovem.

Konstruční provedení Energetické provedení

Detail domu

Konstrukční provedení

DIFUZNĚ OTEVŘENÁ konstrukce

Pro difuzně otevřenou konstrukci dřevostavby je typická funkční fyzikální veličina - difúze, která je základem difúzně otevřené konstrukce.

Hlavním principem stěny je parobrzdná vrstva, která je tvořena jakostními OSB deskami. Její spoje musí být lepeny a parotěsně přelepeny kvalitním těsnícím materiálem. Je důležité zajistit neporušení parobrzdné vrstvy instalacemi v domě, proto pro dřevostavby s difuzně otevřenou konstrukcí používá WOOD SYSTEM instalační předstěny.

Difuzně otevřená konstrukce

DIFUZNĚ UZAVŘENÁ konstrukce

Difuzně uzavřená konstrukce dřevostavby je plnohodnotně využívána pro veškeré konstrukční systémy dřevostavby, nízkoenergetické i pasivní domy - dřevostavby.

Správná funkčnost parozábrany je zajištěna pouze v případě, kdy je vytvořená neprodyšná obálka domu bez porušených míst, bez spojů a s utěsněním i těch nejkomplikovanějších detailů. Firma WOOD SYSTEM z těchto důvodů využívá velmi kvalitní lepící a těsnící materiál, který zajišťuje perfektní vlastnosti po celou dobu životnosti domu.

Difuzně uzavřená konstrukce

Energetické provedení

NÍZKOENERGETICKÉ Dřevostavby

Nízkoenergetické dřevostavby svými tepelně technickými vlastnostmi splňují energetický limit 50 kWh/m2 ročně a méně.

Řešení nízkoenergetických domů spočívá zejména v konstrukci obvodové obálky, střechy a podlahy dřevostavby, do kterých je aplikováno požadované množství izolantu. Jsou použity výplně otvorů s parametry pro nízkoenergetické dřevostavby. Nízkoenergetické domy jsou stavby s kvalitním provedením stavebních postupů a minimalizací tepelných mostů.

Více informací

PASIVNÍ Dřevostavby

Pasivní dřevostavby jsou stavby, které splňují spotřebu 15 kWh/m2 ročně a méně.

Rozdíl mezi nízkoenergetickými a pasivními domy není jen v tepelně technických vlastnostech pláště (parametr „U“ a těsnost), ale i ve vhodně zvolené dispozici domu, správném umístění vůči světovým stranám, typu a velikosti prosklení, zohlednění klimatických podmínek, umístění stavby a v technologické vybavenosti.

Více informací

Materiály a technologie

Panelovou výstavbou uspokojíme zákazníky milující připravenost, preciznost a rychlost!

Sendvičové panely firmy WOOD SYSTEM vycházejí z dřevěného rámu ze sušeného řeziva KVH. Na základě výkresové dokumentace a nářezového plánu dojde k přesnému zakracování („kapování“) hranolů na přesnou délku. Takto připravené dílce se dle montážních výkresů skládají do výsledných rámů stěn na otočné montážní stolici, kde jsou zafixovány. Dalším postupem je opláštění dřevěného rámu fasádní deskou, plnění tepelnou izolací a těsnění parobrzdné, nebo parotěsné vrstvy. Druh materiálů, skladba a celková tloušťka panelu jsou dány konkrétním typem stěny.

Následuje kontrola, popis, nakládka a převoz dílců dřevostavby na staveniště.

Všechny tyto operace jsou prováděny s velkým důrazem na optimalizaci využití materiálu, na řízení efektivity, odpadového hospodářství a především s důrazem na kvalitu.

Další operace již probíhají na staveništi. Na předem zhotovenou základovou desku se usadí zkompletované sendvičové panely, včetně stropních dílců a konstrukce střechy. Následují operace střechařské, klempířské a fasádní. Během krátké doby je dům z exteriéru kompletně dokončen a zajištěn proti povětrnostním vlivům. Souběžně s těmito operacemi probíhají i práce interiérové, konkrétně - montáž sádrokartonů, instalace technologií a vytápění, betonáž podlah, obkladačské práce, malby, pokládka finálních podlahových krytin, montáž obložkových zárubní a vnitřních dveří.

VÝHODY PANELOVÉ VÝSTAVBY

Proč zvolit panelovou výstavbu

Maximalizace úrovně prefabrikace

Hlavním cílem panelové výstavby dřevostavby je přesunutí co nejvíce stavebních operací do výrobní haly. To přispívá k rychlejší výstavbě se zachováním maximální jakosti a kvality.

Menší vliv klimatických jevů na výstavbu

Možnost využití i přírodních materiálů, které jsou citlivé na počasí (dřevovláknité desky, celulózová izolace apod.)

Volba konstrukčního provedení dřevostavby a její energetické náročnosti zásadně ovlivňuje konečnou cenu domu. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy. Rádi Vás během osobního setkání seznámíme se všemi faktory které ovlivňují cenu stavby.

Zavolejte nám pro více informací

Volba konstrukčního provedení dřevostavby a její energetické náročnosti zásadně ovlivňuje konečnou cenu domu. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy. Rádi Vás během osobního setkání seznámíme se všemi faktory které ovlivňují cenu stavby.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka