Pasivní dřevostavby

Pasivní domy jsou stavby, které splňují spotřebu 15 kWh/m2 ročně a méně.

Jedním ze základních předpokladů pasivního domu je kromě splnění tepelně technických vlastností pláště (parametr „U“ a těsnost) vhodně zvolená dispozice domu, správné umístění vůči světovým stranám, řešení velikosti prosklených ploch, umístění stavby, vyhodnocení klimatických podmínek a technologická vybavenost. Souhrn všech těchto parametrů v kombinaci s architektonickým návrhem domu a vhodnou technologií dává prostor pro realizaci kvalitního pasivního domu. Nezbytnou podmínkou pasivních domů je použití řízeného větrání s rekuperací.

Nezbytným předpokladem pro vytvoření kvalitního pasivního domu je individuální přístup se zjištěním přesných požadavků investora, ověření pozemku a lokality včetně případných omezení a finančních možností investora. Tyto parametry jsou výchozími podklady pro navržení konceptu domu, jeho dispozic i architektonického řešení. Navržení vhodné skladby, použití vhodných technologií je poté již předmětem samotné projektové dokumentace.

Základová deska

Základová deska pro pasivní dům v panelovém konstrukčním systému dřevostavby je v podstatě shodná s řešením pro nízkoenergetickou dřevostavbu. Důležité je důkladné zaizolování soklové části základové desky extrudovaným polystyrenem tloušťky minimálně 100mm.

Dřevěný skelet

Základem dřevěného skeletu pasivní dřevostavby v panelovém konstrukčním systému je samonosná rámová konstrukce ze sušených KVH profilů. Sušené, lepené konstrukční řezivo je ofrézováno a ofazetováno. Dimenze dřevěných prvků skeletu je dána projektovou dokumentací. 

Obvodová obálka budovy

Pasivní dřevostavba v panelovém konstrukčním řešení umožňuje použití difuzně uzavřené konstrukce nebo difuzně otevřené konstrukce a každé její řešení vždy vychází z konkrétní projektové dokumentace, která řeší veškeré požadavky pasivní dřevostavby. Tloušťka izolantu je variabilní a vychází z tepelných výpočtů pro konkrétní pasivní dřevostavbu.

Obvodový plášť pasivního domu DUK

Obvodový plášť difuzně uzavřené konstrukce panelové dřevostavby je složen z fasádního polystyrenu tloušťky minimálně 180 mm s možností posílení izolantu dle projektové dokumentace a tepelných výpočtů pro konkrétní pasivní dům. Ukončení venkovního opláštění dřevostavby je obvykle provedeno finální fasádní omítkou, případně jiným obkladovým materiálem. Dále se skládá ze sádrovláknité desky a tepelné izolace, jejíž tloušťka vychází z tepelných výpočtů objektu a projektové dokumentace. Obálka pasivní dřevostavby je ukončena parotěsnou fólií, za kterou následuje instalační předstěna se SDK deskou (systém KNAUF).

Konstrukci obvodového pláště pasivní dřevostavby je třeba vždy plánovat a řešit individuálně ve vztahu k velikosti domu, uspořádání apod. Uvedená skladba je pouze vzorová.

Stropní plášť pasivního domu DUK

Stropní plášť pasivní dřevostavby v panelovém konstrukčním provedení je tvořen tepelnou izolací tloušťky minimálně 400 mm. Možným řešením je i tepelná foukaná izolace v případě použití vazníkové konstrukce. Tloušťka izolace ve stropním plášti stejně jako v obvodovém plášti je dána tepelnými výpočty pro konkrétní pasivní dům a vychází vždy z konkrétní projektové dokumentace. Další vrstvou je parotěsná folie, montáž instalační mezery a opláštění sádrokartonovým nebo sádrovláknitým podhledem (systém KNAUF).

Konstrukci stropního pláště pasivní dřevostavby je třeba vždy řešit individuálně ve vztahu k velikosti domu, uspořádání apod. Uvedená skladba je pouze vzorová.

Přečtěte si více o  difuzně uzavřených konstrukcích.

Obvodový plášť pasivního domu DOK

Obvodový plášť difuzně otevřené konstrukce pasivní dřevostavby se skládá z dřevovláknité fasádní izolace PAVATEX ISOLAIR tloušťky 100 mm, na kterou se aplikuje fasádní omítkovina. Panelová konstrukce umožňuje vložení izolace tloušťky 240 mm, s případným posílením izolantu dle projektové dokumentace a tepelných výpočtů pro konkrétní pasivní dům. Následuje parobrzdná vrstva z OSB4 PD EGGER desek s přelepenými spárami. Důkladně tmelené OSB desky řeší problematiku infiltrace. Následuje instalační předstěna se SDK deskou (systém KNAUF).

Konstrukci obvodového pláště pasivní dřevostavby je třeba vždy plánovat a řešit individuálně ve vztahu k velikosti domu, uspořádání apod. Uvedená skladba je pouze vzorová.

Stropní plášť pasivního domu DOK

Stropní plášť pasivní dřevostavby je tvořen tepelnou izolací tloušťky minimálně 400 mm. Možností je i tepelná foukaná izolace v případě použití vazníkové konstrukce. Tloušťka izolace ve stropním plášti stejně jako v obvodovém plášti je dána projektovou dokumentací a tepelnými výpočty pro konkrétní pasivní dům.  Další vrstvou je parotěsná nebo parobrzdná folie, montáž instalační mezery a opláštění sádrokartonovým nebo sádrovláknitým podhledem (systém KNAUF).

Konstrukci stropního pláště pasivní dřevostavby je třeba vždy řešit individuálně ve vztahu k velikosti domu, uspořádání apod. Uvedená skladba je pouze vzorová.

Přečtěte si více o  difuzně otevřených konstrukcích.

Podlahy

Skladba podlahy v přízemí je obykle tvořena 200mm vrstvou podlahového polystyrénu EPS 150S a vrstvou strojově hlazené betonové směsi. Složení podlahy je uzpůsobeno vybranému způsobu vytápění. Pasivní dřevostavby musí být vybaveny řízeným větráním s rekuperací nebo teplovzdušným vytápěním s rekuperací. Veškeré rozvody se provádějí v podlaze a stropu. Podlahy patra se skládají z OSB desky tloušťky 22 mm PD, která tvoří záklop stropních trámů, kročejové izolace tloušťky 12,5 mm a strojově hlazených betonových podlah tloušťky 60 mm. Technologiím vyžadujícím prostor pro vedení rozvodů se pod betonové podlahy instaluje podlahový polystyrén požadované tloušťky.

Test vzduchotěsnosti

BLOWER DOOR TEST (test vzduchotěsnosti) je hlavním ukazatelem kvalitně zpracované obálky rodinného domu. Tento test ověřuje těsnost obvodových konstrukcí, výrobních otvorů, prostupů, komínů atd., ověřuje kvalitu zpracování použitého materiálu. První měření se provádí po dokončení hrubé stavby, zhotovených rozvodech a montáži hydroizolace.

Principem testu vzduchotěsnosti obálky je natlakování vnitřního prostoru vzduchem o přetlaku 50 Pa oproti venkovnímu prostředí. Následně se měří množství vzduchu nutného k udržení tohoto přetlaku v čase. Výsledné číslo uvádí kolik % objemu vnitřního prostoru muselo být dodáno, aby byl zachován definovaný přetlak. Vlastní metodika měření pak přesně udává časovou délku měření, cykly měření a jejich charakter, výpočet výsledku, jeho přesnost apod.

Pro pasivní domy je vyžadována hodnota n50 = 0,6 h-1. Tato hodnota je základním kritériem pro splnění parametrů  pasivního domu.  

Více o testu

Detail domu

Dodáváme pasivní domy na klíč 

V průběhu stavby pasivní dřevostavby je třeba striktně dodržovat konstrukční detaily a jejich provedení. Přísná preciznost a správné řešení všech konstrukčních detailů je základem pro kvalitně provedený pasivní dům - dřevostavbu. Podkladem pro správné provedení je třeba kvalitní projektová dokumentace, vysoké nasazení, kvalita provedení, technické zázemí a odborná způsobilost.

Dobře navržený a dobře postavený pasivní dům společně s Vaším životním stylem, může vytvořit domov, který bude velice šetrný vůči životnímu prostředí a který bude plně v souladu s těmi nejmodernějšími environmentálními postoji.

Seznamte nás se svým záměrem, rádi se s Vámi osobně setkáme a společně připravíme nejvhodnější řešení pro Váš pasivní dům.

Zavolejte nám pro více informací

Seznamte nás se svým záměrem, rádi se s Vámi osobně setkáme a společně připravíme nejvhodnější řešení pro Váš pasivní dům.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka