RÁMOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

Rámová konstrukce je běžně používaným, tradičním typem konstrukčního systému dřevostavby.

Tato tesařská technologie výstavby je velice rozšířena a stále zdokonalována. Samonosná konstrukce je tvořena jednotlivými dřevěnými prvky, které jsou opláštěné. Stojky, které jsou obvykle rozmístěny v modulu 600 - 625 mm, plní statickou funkci převážně ve svislém vertikálním směru. Tyto prvky jsou v dolní i horní části zapuštěny do vodorovného dolního a horního pasu. Kompaktní dřevěný celek tvoří stabilní rám. Odtud je odvozen název rámová konstrukce dřevostavby.

Opláštění rámové konstrukce je provedeno velkoplošnými deskami na bázi dřeva, které plní statickou funkci v horizontálním směru a zamezují klopení stojek do stran. Touto technologií dochází k velké tuhosti rámových konstrukcí ve všech směrech. Konstrukce dřevostavby je tvořena jednotlivými rámovými stěnovými konstrukcemi, stropními trámy se záklopem z velkoplošných desek, dřevěnými průvlaky a vaznicovým, případně vazníkovým typem krovu. Všechny spoje jsou prováděny ověřenými tesařskými spoji.

Dokonale tuhá a stabilní prostorová konstrukce splňuje všechny statické požadavky a dotčené normy.

Konstruční provedení Energetické provedení

Detail domu

Konstrukční provedení

DIFUZNĚ OTEVŘENÁ konstrukce

Pro konstrukce dřevěných domů, které jsou tvořeny difuzně otevřenými konstrukcemi, je typická funkční fyzikální veličina – difuze.

Jedná se o mechanismus, který je schopen přes stěnu neustále transportovat molekuly v různé intenzitě a to oběma směry. Tento proces bývá často nazýván „schopností stěny dýchat“. Pochopením principů difuze pomáhá zajistit dlouhou životnost staveb s nadstandardními parametry stěny a zdravým vnitřním klimatem domova.

Difuzně otevřená konstrukce

DIFUZNĚ UZAVŘENÁ konstrukce

Difuzně uzavřená konstrukce dřevostavby je plnohodnotně využívána pro veškeré konstrukční systémy dřevostavby, nízkoenergetické i pasivní domy - dřevostavby.

Princip funkčnosti této uzavřené skladby je závislý na použitých materiálech, především pak na zvolené parozábraně, která by měla být vhodně umístěna co nejblíže k interiéru. Pro dřevostavby WOOD SYSTEM se používá parotěsná folie, která má velmi vysoký difuzní odpor. 

Difuzně uzavřená konstrukce

Energetické provedení

NÍZKOENERGETICKÉ Dřevostavby

Nízkoenergetické dřevostavby svými tepelně technickými vlastnostmi splňují energetický limit 50 kWh/m2 ročně a méně.

Pro nízkoenergetické dřevostavby je typické větší množství izolantu s použitím výplní otvorů, které splňují požadavky pro nízkoenergetické domy. Dostatečné množství izolantu pro nízkoenergetický dům je řešeno nejen v obvodové obálce dřevostavby, ale rovněž ve skladbě střechy a podlaze stavby.

Více informací

PASIVNÍ Dřevostavby

Pasivní dřevostavby jsou stavby, které splňují spotřebu 15 kWh/m2 ročně a méně.

Rozdíl mezi nízkoenergetickými a pasivními domy není jen v tepelně technických vlastnostech pláště (parametr „U“ a těsnost), ale i ve vhodně zvolené dispozici domu, správném umístění vůči světovým stranám, typu a velikosti prosklení, zohlednění klimatických podmínek, umístění stavby a v technologické vybavenosti.

Více informací

Materiály

Stavíme rodinné domy na klíč - dřevostavby dle individuální projektové dokumentace. Dům Vám můžeme předat i ve zvoleném stupni rozpracovanosti.

Nosná konstrukce montované dřevostavby může být tvořena ze dvou druhů materiálů. Ke stavbě lze použít masivní ostrohranné smrkové řezivo, kde je přirozená odolnost smrkového dřeva posílena ochrannými impregnačními nátěry. Jako druhý typ materiálu na rámový skelet dřevostavby lze použít masivní konstrukční dřevo, které na trhu najdeme pod označením KVH profily. Dřevěné profily jsou čtyřstranně hoblované se sraženými hranami a jsou délkově nastavované zubovitým spojem. Jejich odolnost je zvýšena pomocí technického vysušení. Smrkové dřevo je obecně považováno za zajímavý stavební materiál, který se vyznačuje výbornými mechanickými vlastnostmi a zároveň relativně malou hmotností. 

Na vnější opláštění jsou nejvíce používané sádrovláknité desky v případě difuzně uzavřené konstrukce dřevostavby nebo dřevovláknité desky v případě difuzně otevřené konstrukce dřevostavby. Volný prostor v rámové konstrukci dřevostavby je vyplněný tepelnou izolací, nejčastěji na bázi minerální vaty. Vnější strana stěny je tvořena nosnými prvky fasády včetně finální omítkoviny. Z vnitřní strany je vytvořena instalační předstěna ze sádrokartonové konstrukce.

VÝHODY RÁMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Proč zvolit rámovou nosnou konstrukci

Mimořádná variabilita

Mezi největší výhody rámových konstrukcí patří mimořádná variabilita, která umožňuje vytvořit jakýkoliv interiér dle přání investora. Zkušenosti a tesařské tradice dovolují provádět rozpětí místností do určité míry bez statického posouzení.

Dostupnost na pozemek

Jednotlivé stavební prvky dřevostavby jsou lehké a jejich doprava a manipulace s nimi není zpravidla tak komplikovaná a náročná na těžkou techniku jako na panelový konstrukční systém.

Rychlost a flexibilita

Veškeré tesařské práce a montáž dřevěných prvků probíhají až na místě, díky čemuž lze za optimálních podmínek provádět drobné změny v započaté stavbě dřevostavby.

Zavolejte nám pro více informací

Volba konstrukčního provedení dřevostavby a její energetické náročnosti zásadně ovlivňuje konečnou cenu domu. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy. Rádi Vás během osobního setkání seznámíme se všemi faktory které ovlivňují cenu stavby.

Kontaktujte nás Poptávka