Vyřízení stavebního povolení a ohlášení stavby

Vyřízení stavebního povolení a ohlášení stavby je komplexní služba zahrnující nejen samotné vedení stavebního řízení či ohlášky na stavebním úřadě, ale i veškeré činnosti a úkony související.

Jedná se často o časově náročný proces, který vyžaduje zpracování potřebné dokumentace. Pokud se chcete vyhnout případným možným komplikacím při jednání s úřady, není třeba studovat stavební zákon, celým procesem Vás v co nejkratší možné době provedeme. Díky vlastní projekci jsme schopni flexibilně řešit i případy vyžadující specifické doplnění projektové dokumentace ze strany úřadů.

Vyřízení stavebního povolení obsahuje:

Fáze předprojektová:

  • zajištění podkladů o vedení a dimenzích sítí
  • zajištění podmínek připojení na místní infrastrukturu
  • posouzení souladu budoucí stavby s územním plánem
  • konzultace na příslušném pracovišti územního plánování a stavebním úřadu
  • řešení rozdělení či scelení pozemků

Fáze projektová:

  • zajištění stanovisek všech dotčených orgánů
  • zajištění souhlasů a vyjádření vlastníků inženýrských sítí
  • vyjmutí zastavěné části pozemku ze zemědělského půdního fondu

Fáze stavební:

  • ohlášení zahájení stavby příslušným orgánům
  • zajištění administrativy pro napojení se na technickou infrastrukturu (dodavatele energií, vody, kanalizace, plynu)

Za dobu, kterou se věnujeme vyřizování stavebního povolení a ohlášení stavby, jsme se přesvědčili, že stavební legislativa je poměrně komplikovaná záležitost. Stavební povolení a ohlášení stavby je výsledkem stavebního řízení a určuje závazné podmínky realizace a využívání stavby.

Využijte služeb našich profesionálů, kteří se věnují pouze této problematice a mají tak velké množství informací, zkušeností a přehledu, díky kterému je možné užít si realizaci stavby stejně jako její přípravnou fázi.

Cena zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby Vám bude sdělena na základě Vaší poptávky.

Kontaktujte nás pro zajištění stavebního povolení a ohlášení stavby.

Stavební povolení

Kontaktujte nás pro zajištění stavebního povolení a ohlášení stavby.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka