Domov do pár měsíců - časová osa

PRŮVODCE SPOLUPRÁCE
S WOOD SYSTEM
 

„V okamžiku, kdy jste se rozhodli realizovat stavbu svého rodinného domu s firmou WOOD SYSTEM, vykročili jste prvním úspěšným krokem za svým snem. „
 

Po první telefonické či emailové komunikaci se společností WOOD SYSTEM je ideálním krokem sjednání osobní a nezávazné schůzky s jednatelem společnosti panem Radkem Suchým, který vyslechne požadavky a potřeby každého zákazníka a následně nastaví ideální postup v cestě za novým domem. Náplň schůzky se vždy odvíjí od požadavků a představ, se kterými zákazník přichází na schůzku.

Dalším bodem v cestě za novým domovem je návštěva projektanta, který na základě poskytnutých podkladů, představ, požadavků a informací vypracuje studii rodinného domu. Po jejím odsouhlasení je studie předána do firmy WOOD SYSTEM, kde se připraví konkrétní cenová nabídka. Ta je připravena a zaslána cca do 14-ti dnů zákazníkovi. Po optimalizaci cenové nabídky se dokončí kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu řízení ve standardním počtu provedení, potřebných ke stavebnímu řízení.  Následuje období vyřizování a zajišťování veškerých podkladů potřebných pro vydání souhlasu příslušného stavebního úřadu se stavbou. Pro klienty z okresu Žďáru nad Sázavou, Prahu a okolí zajišťujeme kompletní vyřízení veškerých náležitostí potřebných pro vydání stavebního povolení.

Současně s tímto procesem probíhá ve firmě WOOD SYSTEM kontrola projektové dokumentace a případné zohlednění změn v cenové nabídce oproti již dříve poskytnuté studii. Po aktualizaci cenové nabídky je vyzván zákazník k jednání, při kterém dochází ke klientskému výběru a bližší specifikaci stavby (barevnému ladění, výběru typu střešní krytiny, oken, sanitárních předmětů aj.). Klientský výběr se zohlední při přípravě závěrečné cenové nabídky, která je zároveň podkladem pro Smlouvu o dílo.

V okamžiku vydání stavebního povolení je SoD připravena a může se tak započít se samotnou stavbou.  Zákazník obdrží harmonogram stavby a na konkrétní stavbu je přidělen koordinátor stavebních prací, který je k dispozici po celou dobu výstavby a provede zákazníka celou stavbou. Průběh stavby vychází z časové osy – viz časová osa výše.

Po dokončení všech sjednaných stavebních prací proběhne předání rodinného domu, a to ve dvou fázích. První etapa probíhá přímo na stavbě s koordinátorem, přičemž se fyzicky zkontroluje stav stavby, zjistí se případné nedodělky a zjištěný stav stavby se zapíše do stavebního deníku. Druhá fáze předání rodinného domu probíhá s panem Suchým v kanceláři WOOD SYSTEM, kde je připraven předávací protokol a veškeré podklady potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí (revizní zprávy, tlakové zkoušky, testy, certifikáty).    

Tímto spolupráce s firmou WOOD SYSTEM nekončí, firma poskytuje záruční i pozáruční servis a osobní i telefonické konzultace. V případě potřeby jsme kdykoli k dispozici.                         

Je mnoho domů, které jsme postavili a mnoho rodin, které objevili kouzlo našich dřevostaveb. Staňte se i Vy našimi spokojenými zákazníky.