Difúzně uzavřená konstrukce

DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ KONSTRUKCE

Konstrukce dřevostavby, která je řešena jako difúzně uzavřená, se nejčastěji využívá pro energeticky úsporné a nízkoenergetické domy - dřevostavby.


Princip funkčnosti této uzavřené skladby je závislý na použitých materiálech, především pak na zvolené parozábraně, která by měla být vhodně umístěna co nejblíže k interiéru. Pro dřevostavby WOOD SYSTEM se používá parotěsná folie, která má velmi vysoký difúzní odpor. Správná funkčnost parozábrany je zajištěna pouze v případě, kdy je vytvořená neprodyšná obálka domu bez porušených míst, bez spojů a s utěsněním i těch nejkomplikovanějších detailů. Firma WOOD SYSTEM z těchto důvodů využívá velmi kvalitní lepící a těsnící materiál, který zajišťuje perfektní vlastnosti po celou dobu životnosti domu.

Důležitá je i zmínka o instalační předstěně, která slouží pro vedení všech rozvodů (elektroinstalace, vodoinstalace, topení atd.) a která je zárukou neporušenosti parozábrany a to i po montáži těchto rozvodů. Při instalaci parozábrany musí být dodrženo několik zásad: parotěsná fólie musí být v místě spojů přelepena, nesmí být nikde porušena a nesmí nikde chybět. Je-li parozábrana kvalitně a profesionálně provedena, folie nepropustí vodu v žádném skupenství a do konstrukce tak nepronikne žádná vlhkost.

Z exteriéru je na dřevokonstrukci z masivního ostrohranného stavebního řeziva pomocí dřevěných latí vytvořena pasivní vzduchová mezera, která je zakryta sádrovláknitými deskami a samotné opláštění je řešeno fasádním polystyrenem. Ten svými vlastnostmi zajišťuje to, že i při případném vniknutí vnitřní vlhkosti do skladby stěny nedojde ke zvlhnutí konstrukce.

Veškerá vlhkost je tedy zadržována v obytném prostoru interiéru a konstrukce dřevostavby je zcela bez vlhkosti. Množství vlhkosti v interiéru musí být odvedeno z objektu pomocí větrání, digestoří, nebo krbem. Vhodným řešením je použití nuceného větrání s rekuperací či větrací systém AERECO.