Test neprůvzdušnosti

TEST NEPRŮVZDUŠNOSTI

BLOWER DOOR TEST (test neprůvzdušnosti)
je hlavním ukazatelem kvalitně zpracované
obálky budovy.


Cílem tohoto měření je ověření kvality obvodových konstrukcí metodou přetlakového a podtlakového měření těsnosti. Test ověřuje použité materiály ve skladbě, provedení montáže, zpracování veškerých detailů (prostupy instalací, stavební a funkční spáry oken, prostupy konstrukční prvků, sloupů, komínů apod.). Test prověří kompletně celou stavbu se všemi detaily, slabými i silnými stránkami. Patří k nejúplnějším a nejobjektivnějším metodikám ověření kvality a společně s termovizním šetřením vytváří úplný mix informací pro důkladné ohodnocení technického stavu domu.

Test spočívá v natlakování vnitřního prostoru domu vzduchem o přetlaku 50Pa oproti venkovnímu prostředí. Po natlakování se pak měří množství vzduchu potřebné k udržení tohoto přetlaku v čase. Výsledné měřené číslo pak uvádí kolik % objemu vnitřního prostoru muselo být dodáno, aby byl zachován definovaný přetlak. Například hodnota n50 = 0,6 h-1 znamená, že pro udržení 50Pa přetlaku v objektu po dobu 1hod muselo být do domu dodáno 60% vzduchu vnitřního objemu budovy.

Vlastní metodika měření pak přesně udává časovou délku měření, cykly měření podtlaku a přetlaku a jejich charakter, výpočet výsledku, jeho přesnost apod.

Při splnění požadovaných hodnot (dáno normou) je zajištěna základní podmínka přijatelných tepelných ztrát v oblasti infiltrace. Též je touto podmínkou částečně zajištěna ochrana konstrukcí před masivní kondenzací, tedy zajištěna podmínka životnosti. Řešením těsností staveb a jejich infiltrací se moderní stavitelství intenzivně zabývá  a především dřevostavby dnes dosahují velmi dobrých výsledků v oblasti těsnosti budov.

Požadované normové hodnoty těsnosti objektů lze rozdělit dle typu domu:

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY: česká platná norma definuje maximální přípustnou hodnotu, kterou musí splnit každá novostavba n50=3,5 h-1.

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY: v této kategorii je třeba měřené objekty rozdělit na domy s použitím rekuperace – zde musí dům vykázat hodnotu max. n50=1 h-1. U nízkoenergetický domů bez rekuperace je povolena hodnota n50=1,5 h-1.

PASIVNÍ DOMY: tato kategorie domů musí splnit již velmi přísnou hodnotu n50=0,6 h-1. Tato hodnota zaručuje, že tepelné ztráty jsou minimalizovány i v oblasti infiltrace. Tato hodnota bývá i podmínkou dotačních programů.

Příklad měření 1

Výsledky měření testu neprůvzdušnosti tohoto pasivního domu činí: n50 = 0,3 h - 1 

 

Příklad měření 2

Výsledky měření testu neprůvzdušnosti níže uvedeného pasivního domu činí: n50 = 0,25 h - 1