HRUBÁ STAVBA DŘEVOSTAVBY

Oslovila Vás možnost hrubé stavby dřevostavby? Jste šikovní a chcete si dokončit svůj vysněný dům svépomocí? Pak jsou tyto řádky určeny právě pro Vás.

V dnešním moderním stavitelství je většina marketingových a informačních kanálů zaměřena na propagaci realizace domů tzv. na klíč. Dřevostavby na klíč jsou jedním z možných způsobů rozsahu dodávky, který poskytuje mnoho nesporných výhod jako je např. rychlost, efektivnost, ale i minimální starostlivost a čas investora při samotné stavbě.

Vedle požadavků na dodávku domu na klíč, existují zákazníci, kteří mají zájem o stavbu nedokončenou, a od firmy požadují tzv. „hrubou“ stavbu – dřevostavby. Pokud se investor pro hrubou stavbu rozhodne, je třeba firmou stanovit ideální rozsah stavby, který eliminuje možnost závad konstrukčního systému. Především u dřevostaveb je velmi důležité zachování daných stavebních principů, při jejichž nedodržení může docházet k vážným závadám dřevostavby.

Ideální a bezpečná hrubá stavba dřevostavby, je taková, kde hlavní generální dodavatel předává stavbu v maximální míře své zkušenosti, odbornosti i know-how a nese plně záruky za funkčnost a životnost stavby.

Aby mohla odborná firma do hrubé stavby přenést plně svoji odbornost, zkušenosti a nést plně záruky za deklarované parametry, musí dodat konstrukční minimum – tepelně izolační obálku budovy. To je zejména nosná konstrukce včetně fasádního systému, výplně otvorů, střešní plášť, komín, tepelné izolace a parotěsné či parobrzdné uzávěry. Takováto skladba je již nosičem veškerých tepelně-technických parametrů, které jsou měřitelné a kontrolovatelné a to blower door testem či termovizním měřením.

Ostatní konstrukce a materiály nad rámec popsané obálky již nejsou k zachování základních parametrů nutné a mohou být řešeny subdodavatelsky či svépomocí. Při tomto řešení je riziko konstrukčního pochybení minimalizováno a investor má možnost postupovat dále dle svých vizí, možností i potřeb.

Hrubá stavba dřevostavby a její minimální rozsah je dán mimo jiné technologií, kterou firma pro realizaci dřevostavby používá. Tento rozsah lze v návaznosti na požadavcích zákazníka rozšířit i o další činnosti a dodávky – dle domluvy.

Firma WOOD SYSTEM s.r.o. realizuje kvalitní hrubé stavby dřevostavby s plnými zárukami a poradenstvím, čímž nabízí zákazníkům, kteří preferují hrubou stavbu dřevostavby neomezené možnosti pro dokončení domu dle svých přání a snů.

Zvažujete možnost hrubé stavby dřevostavby? Kontaktujte nás.

Hrubá stavba dřevostavby

Zvažujete možnost hrubé stavby dřevostavby? Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka