Aktuality

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie PENB 2020

23. 1. 2020

Na počátku roku vstoupila i pro rodinné domy v platnost směrnice Evropské rady a Evropského parlamentu č. 2010/31/EU, která byla novelizována směrnicí pod označením č. 2018/844/EU. Do české legislativy se tato nařízení promítla v zákoně č. 406/2000 Sb., o zákon o hospodaření energií, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.

Detail