aktuality

Hypoteční úvěr a úrokové sazby

8. 3. 2022

Situace, kdy byly úrokové sazby velice příznivé a podmínky pro získání hypotečního úvěru poměrně snadno dosažitelné, je v současné době bohužel minulostí. Nyní úrokové sazby dosahují k hranici 5 % a předpokládá se, že se budou s největší pravděpodobností i nadále zvyšovat. Do konce pololetí roku 2022 by mohly atakovat hranici 6 %.

Detail

Dřevostavby na míru

8. 3. 2021

Věříme v individuální návrhy projektové dokumentace, proto se od svého založení specializujeme na výstavbu netypových domů. Každý zákazník ale i pozemek je jedinečný a žádá si individuální přístup. I to je jeden z důvodů proč nevedeme klasický katalog dřevostavby, ze kterého by si klienti byli nuceni vybírat dům a obvykle tak dělat větší či menší kompromisy.

Detail

Těsnost dřevostavby

16. 2. 2021

Těsnost dřevostavby je velice aktuální téma, které si žádá pozornost, jak v projektování dřevostavby v návrzích, tak i v provádění dřevostavby samotné.

Detail

Připojení rodinného domu na technickou infrastrukturu

16. 11. 2020

Rozšířili jsme nabídku služeb o komplexní dodávku „přípojek“. V současné chvíli dokážeme tedy pomoci zákazníkovi i s pozemkem, který je takzvaně nezasíťovaný a to včetně veškerých projekčních i administrativ­ních úkonů.

Detail

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie PENB 2020

23. 1. 2020

Na počátku roku vstoupila i pro rodinné domy v platnost směrnice Evropské rady a Evropského parlamentu č. 2010/31/EU, která byla novelizována směrnicí pod označením č. 2018/844/EU. Do české legislativy se tato nařízení promítla v zákoně č. 406/2000 Sb., o zákon o hospodaření energií, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.

Detail