Recenze dřevostavby Wood system

27. 02. 2013

Výstavbu rodinného domu jsme zadali firmě WOODSYSTEM, s.r.o., na základě doporučení spokojeného zákazníka, kdy jsme měli možnost si na 2 realizovaných stavbách ověřit kvalitu jejich realizací, a musíme konstatovat, že jsme s provedením stavby byli po celou dobu maximálně spokojeni. Firma WOODSYSTEM, s.r.o., realizovala stavbu v dohodnutých termínech, v požadované kvalitě a sjednané ceně, kdy i přes některá specifika stavby a vícepráce se cena oproti smlouvě o dílo zásadním způsobem nezměnila. Velice jsme oceňovali skladbu pracovníků, kteří stavbu realizovali, neboť se jednalo o pracovníky zkušené, schopné a ochotné reagovat na naše přání či pokyny našeho stavebního dozoru, schopné velice flexibilně řešit drobné nedostatky realizace výstavby domu k precizaci stavby a k naší spokojenosti, to vše přesto, že stavba byla realizována mimo obvyklou působnost firmy, a to na severu Čech . Stran ceny díla nás mile překvapilo také to, že konkurenti firmy WOODSYSTEM, s.r.o., v našem regionu byly schopni cenové nabídce WOODSYSTEMU konkurovat toliko za cenu snížení kvality díla, např. zateplení apod., a za cenu úhrady záloh před zahájením stavby, kdy v případě firmy WOODSYSTEM, s.r.o., byly úhrady za výstavbu vyžadovány až za odvedenou práci. V souhrnu můžeme firmu WOODSYSTEM, s.r.o., vřele doporučit všem zájemcům o výstavbu nemovitostí, kdy jejich pojetí výstavby a péče o zákazníka by mohlo a mělo být vzorem pro většinu konkurence v jejich oboru.

manželé Korpasovi Liberec

Dejte na reference
WOOD SYSTEM

Staňte se našimi spokojenými zákazníky i Vy.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka