Připojení rodinného domu na technickou infrastrukturu

Rozšířili jsme nabídku služeb o komplexní dodávku „přípojek“. V současné chvíli dokážeme tedy pomoci zákazníkovi i s pozemkem, který je takzvaně nezasíťovaný a to včetně veškerých projekčních i administrativních úkonů.

V případě absence elektrifikace Vašeho pozemku za Vás vstoupíme do jednání s místním poskytovatelem a kompletně vyřídíme žádosti o zřízení přípojky a to jak dlouhodobého tak krátkodobého připojení. Po vyřízení veškerých náležitostí proběhne realizace elektrické přípojky.

Stejně tak zajistíme a vyřídíme veškeré podklady pro zřízení plynové přípojky, kterou rovněž zrealizujeme. 

V případě veřejného kanalizačního systému provedeme přípojku splaškové kanalizace. V případě kdy na pozemku a v jeho blízkém okolí chybí kanalizace, nabízíme hned několik možností řešení:

  • jímka na vyvážení
  • domácí čistírna odpadních vod
  • vícekomorový septik se zemním pískovým filtrem

S optimálním řešením Vám rádi poradíme.

Pokud pozemek není v dosahu veřejného vodovodu, jsme schopni naprojektovat a zajistit povolení pro vyhotovení vrtané studny. V případě veřejného vodovodu i vrtané studny provedeme přípojku vody do domu.

Samostatnou kapitolou je řešení hospodaření a likvidace dešťových vod. Nejběžnějším a úřady nejčastěji schvalovaným řešením je osazení akumulační nádrže na dešťovou vodu o různém objemu, kdy přebytek vody je pak odveden přepadem do podzemního vsakovacího zařízení.

Pro vyšší komfort našich zákazníků nyní nabízíme další možnosti pohodlného využití této užitkové vody.

První možností rozšíření je vystrojení akumulační nádrže čerpadlem s tlakovým spínačem, na které se snadno dopojí zahradní hadice či jiný spotřebič.

Dalším rozšířením je možnost osazení zemních boxů takzvaných „trnů“ na předem dohodnutá místa pozemku. Na tyto trny je pak možné velmi jednoduše připojit zahradní hadici, či jinou formu závlahy. Víka boxů jsou v úrovni trávníku a jsou pochozí, nesnižují tedy komfort sečení trávy ani jiného využívání zahrad.

Nejpokročilejším rozšířením je pak, krom výše uvedeného, zpětné přivedení dešťové vody do domu pro účely splachování. Pro legální využití „dešťovky“ ke splachování je třeba zajistit, aby byl rozvod srážkové vody oddělen od rozvodů vody pitné, především v případě, kdy je rodinný dům napojený na veřejný vodovodní řád. Tuto podmínku máme samozřejmě technologicky vyřešenou. Využitím této varianty vzniká zákazníkovi nárok na dotaci „Dešťovka II 2018+“

Zákazník má šanci dosáhnout na dotaci až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Podklady pro dotaci Vám samozřejmě zpracujeme a připravíme pro podání.

Dle zvoleného řešení poté provedeme realizaci dešťové přípojky

doporučujeme navštívit kategorii: montované dřevostavby