Řízené větrání s rekuperací tepla

Moderní výstavba rodinných domů stále více směřuje k pasivnímu domu, tzn. správně navrženému, zateplenému a utěsněnému domu, který vyžaduje při dosažení všech uvedených požadavků na těsnost a tepelnou izolaci domu také správné větrání. Toho může být docíleno klasickým větráním otevřenými okny, jinými opatřeními (větráky, nucenou ventilací přes okna…) nebo řízeným větráním s rekuperací tepla.

Řízené větrání s rekuperací tepla řeší rovněž zpětný zisk tepla z odváděného vzduchu a takto získanou tepelnou energii předává přiváděnému chladnému čistému vzduchu z venkovního prostředí.  Dnešní účinnost  dobrých rekuperačních výměníků ve větracích jednotkách dosahuje běžně kolem 95 % zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu. Příjemné klima v interiéru dřevostavby je základním předpokladem spokojeného bydlení. Díky propracovanému technologickému systému rekuperačních jednotek můžeme zajistit větrání vnitřního vzduchu, a to bez výrazných ztrát tepelné energie. Řízené větrání s rekuperací již bývá součástí základních požadavků při výstavbě rodinných domů s velmi nízkými tepelnými ztrátami – nízkoenergetických a pasivních domů.

rekuperace Wood System

Princip rekuperace

Znečištěný vydýchaný vzduch  je rozvody odsáván z WC, koupelen, kuchyně, případně zádveří či šatny. Čistý venkovní vzduch ohřátý teplem z rekuperace vzduchotechnickým vedením vyfukuje pomalou rychlostí proudící vzduch do obytných místností dřevostavby: obývacího pokoje, dětských pokojů, ložnic či pracoven. Dobře fungující systém není slyšet ani cítit. Množství větraného vzduchu, vedení vzduchotechniky a další prvky systému jsou přesně navržené v rámci projektu rekuperace dřevostavby.

U větrání je třeba stanovit množství větraného vzduchu, aby bylo větráno dostatečně, ale dům nebyl přesušený. Množství větraného vzduchu je vypočítáno s ohledem na velikost domu, počet osob v domácnosti a normám v projektové dokumentaci.  Realizační  firma následně dokáže systém zaregulovat tak, aby bylo stanovené množství dodrženo.

Pakliže investor uvažuje o tzv.  inteligentním sytému řízení, je možné množství větraného vzduchu také řídit podle množství  CO2  nebo vnitřní relativní vlhkosti vzduchu. Rekuperační jednotka bude doplněna o čidla, které měří relativní vlhkost, či  CO2 a podle koncentrace automaticky zvyšuje či snižuje množství větraného vzduchu.

Rekuperační jednotka také často větrá na základě požadavku z WC a koupelen. Stisknutím  tlačítka či vypínače od světla ve WC  nebo v koupelně, které je propojené s rekuperační jednotkou, je dán impuls rekuperační jednotce, že je třeba začít větrat. Jednotka se spustí a po zhasnutí světla se sama vypne poté, co bude prostor plně provětrán.

Aktivní / pasivní rekuperace

Aktivní rekuperací můžeme rozumět malé tepelné čerpadlo, které tepelnou energii z odváděného interiérového vzduchu předává přiváděnému vzduchu z exteriéru. Případný přebytek tepelné energie se může využít pro částečný ohřev teplé užitkové vody. Aktivní rekuperace může mít v některých případech za následek nižší interiérovou vzdušnou vlhkost, jelikož může dojít k tzv. „převětrání“ interiéru.

Pasivní rekuperace odebere přes plášť výměníku až 95 % tepelné energie z odváděného ohřátého vzduchu z interiéru a předá ji čerstvému přiváděnému vzduchu z exteriéru. Tímto procesem je docíleno řízeného větrání objektu s velmi nízkou ztrátou tepelné energie.

Moderní rekuperační jednotky můžeme zvolit i s entalpickým rekuperačním výměníkem. V závislosti na zvoleném typu rekuperační jednotky i výrobci můžou rekuperační jednotky řízeně či neřízeně převzít z odváděného vzduchu vlhkost a odevzdat jej čerstvému přiváděnému vzduchu. Optimální klima v interiéru domu by se mělo pohybovat v rozmezí 40 - 55 % vzdušné vlhkosti.

Naše společnost osazuje tyto rekuperační jednotky

Rekuperační jednotka ATREA

 • kvalitní zpracování
 • vysoká účinnost rekuperace  
 • tichý provoz
 • nízké provozní náklady
 • vzdálená správa přes internet

Rekuperační jednotka JABLOTRON FUTURA

 • řízená entalpie
 • kvalitní zpracování
 • tichý provoz
 • vysoká účinnost rekuperace
 • nízké provozní náklady
 • vzdálená správa přes internet

Zvažujete řízené větrání s rekuperací? Kontaktujte nás, rádi s Vámi nalezneme řešení.

Řízené větrání s rekuperací

Zvažujete řízené větrání s rekuperací? Kontaktujte nás, rádi s Vámi nalezneme řešení.

Kontaktujte nás Nezávazná poptávka